• Entreprenader

  • Entreprenader

Vi bedriver markentreprenad och har ett brett utbud av tjänster. Trollhättans Entreprenad AB utför det mesta inom mark och anläggning och arbetar t ex med grävning och planering, iordningställande av grönytor, stensättningar, dräneringar, snöröjning och halkbekämpning, gjutning av hus- och garagegrunder, lastbilstransporter och mycket mer.